Genel Sekreter Yard. Ahmet KAZAN

01/10/2021

1978 yılında Samsun'da doğdu. 2004 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Sayıştay Başkanlığında Denetçi Yardımcısı olarak göreve başladı. Sayıştay Başkanlığının çeşitli denetim gruplarında Denetçi, Başdenetçi ve Uzman Denetçi olarak görev yaptı. 2013–2014 yıllarında Gençlik ve Spor Bakanlığında Danışman olarak çalıştı. 27.07.2018 tarihi itibariyle Türkiye Belediyeler Birliğinde Genel Sekreter Yardımcısı görevini yürütmektedir.

2011 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası alanında ve 2016 yılında Jean Monnet Burs Programı kapsamında Kent Üniversitesi Brüksel Uluslararası Çalışmalar Okulu Uluslararası Politik İktisat (University of Kent Brussels School of International Studies International Political Economy) alanında yüksek lisans derecesini aldı. Ayrıca Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce Maliye Anabilim dalında doktora programına tez aşamasında devam etmekte olup yine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce Maliye Bölümünde misafir öğretim üyeliği yapmaktadır.

“Mahalli İdarelerin İdari ve Mali Mevzuatı”, “Yükseköğretim Mevzuatı”, “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Kurulu Kararları”, “5018 sayılı Kamu Mali ve Yönetimi Kanunu” ve “Kamu Mali Yönetiminde Temsil Ağırlama Giderleri” adlı müşterek kitaplarının yanısıra çeşitli dergilerde Türkçe ve İngilizce makaleleri yayımlanmıştır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.