Etik Komisyonu

11/07/2021

Birliğimizde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere; Birliğimiz bünyesinde Başkanlık Makamının 25/02/2010 tarihli Olur’u ile Etik Komisyonu kurulmuştur.