Eğitimler

12/08/2022

Birliğimizce sunulan hizmetlerin en başında yer alan eğitim faaliyetleri; belediyelerin, bağlı idarelerin ve bunların iştiraklerinin atanmış ve seçilmiş yöneticileri ile personeline yönelik olarak “Belediye Akademisi” çatısı altında 2009 yılından günümüze değişen ve gelişen bir vizyon ile gerçekleştirilmektedir. Yine bu çerçevede çalıştaylar, sempozyumlar, kongreler, yuvarlak masa toplantıları, komisyon toplantıları gibi geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlenmektedir.

Birliğimizce sunulan eğitim faaliyetlerinde ana hedef belediyelerin eğitim ihtiyaçlarının en hızlı, doğru ve uygun yöntemlerle karşılanmasını sağlayabilmektir. Günümüz idare anlayışında meydana gelen değişim kamusal hizmetlerin de oluşumunda yapısal değişikliklere neden olmuştur. Merkezi ve yerel idareler tarafından sunulması beklenen hizmetlerin hem niteliği hem de niceliği artmıştır. Özellikle pandemi döneminde görülmüştür ki vatandaşa hizmet sunan en yakın kurumlar, belediyelerdir. Küresel COVID-19 salgını nedeniyle hizmet yelpazesi bir hayli genişleyen belediyelerin kendisinden beklenen hizmetleri sunabilmesindeki en önemli unsur yetişmiş insan kaynağı, bir diğer değişle beşeri sermayedir. Bu çerçevede, TBB, yerel yönetimlerin insan kaynağı kapasitesinin arttırılması ve geliştirilmesi  amacıyla sürekli olarak eğitim sayılarını arttırmakta ve eğitim içerikleriklerini çeşitlendirmektedir. 

Ana hizmet alanlarına ilişkin çözüm önerileri ve uygulama örnekleri, mevzuat açısından yol gösterici rehberlik faaliyetleri ile vizyon içerikli kurumsal eğitimlerimiz, tüm belediyelere yönelik oluşturulan içeriklerle sunulmaktadır. Bu eğitimler bir sistem dahilinde ele alınmakta, ihtiyaca göre teorik ya da pratik olarak şekillendirilmektedir.

Bu eğitimler ile gerek ulusal gerekse uluslararası alanlarda işbirliği ve tecrübe aktarımı gerçekleştirilmekte ve belediyeler arasında iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması sağlanmaktadır.

TBB, pandemi sürecinde eğitim yöntemlerini mevcut şartlara uygun hale getirerek çevrimiçi eğitimlere ağırlık vermiştir. Bu kapsamda Birliğimizin uzaktan eğitim altyapısı güçlendirilerek kapasitesi arttırılmıştır. Eğitmenlerimiz ise, yerel yönetimlerin yapısına ilişkin yeterli bilgi ve donanıma sahip; gelişim ve değişime kolaylıkla uyum sağlayabilen, alanında söz sahibi uzmanlar ve akademisyenlerden oluşmaktadır.

Ana hizmet, mevzuat ve vizyon eğitim kategorilerinde toplam 218 farklı ders içeriğine sahip olan TBB Belediye Akademisi; zaman içerisinde farklılık arz eden ihtiyaçları karşılayabilmek adına bu müfredatla sınırlı kalmayarak pek çok yenilikçi eğitim içeriği de oluşturmuştur.

TBB, yerel yönetimlerin kapasitelerinin arttırılması için işbirliğine son derece kıymet vermekte; diğer kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör kuruluşları ile ortak eğitim faaliyetleri, kongre, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenlenmekte, birlikte farklı projelere imza atmaktadır.

Çeşitli üniversitelerle yapılan protokoller kapsamında; belediye personelinin lisansüstü eğitimlerine de destek verilmektedir. Bu sayede teori ile  pratik bakış açısı bir araya getirilerek bütüncül bir anlayışın belediye hizmetlerine kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

Belediye Akademisi eğitimlerine başvuru yapmak için aşağıdaki linke tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

egitimbasvuru.tbb.gov.tr