Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG)

13/07/2021

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) küresel anlamda yerel ve bölgesel yönetimler için en aktif örgüt olarak tanımlanabilir. IULA (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği) ve FMCU-UTO (Dünya Birleşmiş Kentler Federasyonu) 1996’da İstanbul’da düzenlenen Habitat II Konferansı’nda başlayan uzun bir süreç sonucunda ve aralarına METROPOLIS (Metropol Kentler Birliği) örgütünü de alarak Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı adı altında birleşmişlerdir.

UCLG Teşkilatı dünyanın farklı bölgelerinden 240.000 kenti temsil eden en kapsamlı yerel ve bölgesel yönetim ağıdır. Üye kentlerin nüfusları ele alındığında UCLG’nin 5 milyar kentliyi de temsil ettiği söylenebilir. Aynı zamanda UCLG üyeleri BM üyesi olan 192 ülke içerisinde 140 ülkede aktif üyelere sahiptir.

UCLG Teşkilatı faaliyetlerinin merkezine kentlilerin görüşlerini ve taleplerini küresel platfomlarda dile getirmeyi yerleştirmiştir. Kentlilerin uluslararası politikalarda kendi görüşlerini yine kendi seçtikleri yerel yöneticilerle dile getirilmesi anlayışını benimsemişlerdir. Bu alanda hem kentleri, bölgesel yönetimleri, ulusal yerel yönetim birliklerini ve kıtaları temsil eden kuruluşları bir araya getirerek ortak görüşlerin yüksek sesle dile getirilmesini hedeflemektedir.

2004 yılından bu yana birçok farklı kuruluş ile ortak projeler yürüten Teşkilat, yerel demokratik yönetimin küresel savunucusu rolünü üstlenmiştir. Bu amaçla çalışmalarının ilk 6 yılını kendini ispat etmeye adamıştır. 

Genel merkezi İspanya’nın Barselona kentinde olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı, Ocak 2004’ten itibaren fiilen faaliyete geçmiştir. Teşkilatın temel amacı, "demokratik yerel yönetimin birleşik sesi ve dünya ölçeğinde savunucusu olmak ve yerel yönetimler ve uluslararası topluluk ile iş birliği içinde, değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını korumak"tır. Kısaca "Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler" olarak da anılan UCLG, uluslararası topluluk önünde yerel yönetimlerin etkin bir biçimde temsil edilmesini sağlayan, yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri arasında uluslararası iş birliğini teşvik eden ve yerel yönetim konusunda dünya çapında temel bilgi kaynağı olan bir konumdadır.   


Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler’in kuruluşu üç ilkeye dayandırılmıştır:         

  • demokrasi,  
  • yerel özerklik,         
  • hizmet sunumunda yerelleşme.

100’den fazla ülkeden üyeleri bulunan UCLG, kentler ve yerel yönetimler alanında dünyanın en geniş kapsamlı oluşumu haline gelmiştir. Büyüklükleri ve kentsel veya kırsal olma benzeri özellikleri göz önüne alınmaksızın, yerel yönetimlere dünya çapında temsil edilmeleri ve çıkarlarını savunmaları için seslerini duyuracakları bir ortak zemin sunmaktadır.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, yerel yönetim konularında Birleşmiş Milletler nezdinde yerel yönetimlerin resmi sözcüsü konumundadır.

UCLG resmi web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.