Bilgi İşlem Müdürlüğü

11/07/2021

Bilgi İşlem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

  1. Birliğin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi işlem hizmetlerini yürütmek. 
  2. Birliğin ve belediyelerin ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri araştırmak, yazılımlarını geliştirmek ve hizmete sunmak.
  3. Birliğin ve projeler ile destekler kapsamında belediyelere verilmesi uygun görülen bilgisayar ve donanımlarının alımını yapmak ve ilgili birim ve belediyelere dağıtımını gerçekleştirmek.
  4. Belediyelerin e-belediye hizmetlerine rehberlik etmek, geliştirilmesine yardımcı olmak, sorun alanlarını tespit etmek çözüm üretmek, e-devlet sistemiyle uyumunu sağlamak, ihtiyaç duyulan yazılım programı geliştirmek ve belediyelerin hizmetine sunmak, gerektiğinde donanım desteği sağlamak ve e-belediye hizmetleriyle ilgili her türlü desteği sağlamak.  
  5. Belediyelerin ihtiyaç duyduğu bilgi paylaşımına aracılık etmek ve bu konuda belediyeler ve kamu kurum ve kuruluşları ile ortak proje ve işbirliği geliştirmek
  6. E-belediye, bilgi işlem ve yazılım hizmetlerinde etkili güvenlik sistemi kurmak. 
  7. Görevleriyle ilgili diğer birimler ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak. 
  8. Kendi görev alanı ile ilgili çalıştay, eğitim programı, yayınlar hazırlamak ve basımını ilgili birimle yürütmek.
  9. Görev alanıyla ilgili alımlar, iş ve işlemleri gerçekleştirmek ve projeler yürütmek.
  10. Genel sekreterlikçe verilecek diğer iş ve görevleri yapmak.