Bilgi İşlem Müdürlüğü

11/07/2021

Bilgi İşlem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

  • Birliğin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi işlem hizmetlerini yürütmek. 
  • Birliğin ve belediyelerin ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri araştırmak, yazılımlarını geliştirmek ve hizmete sunmak.
  • Birliğin ve projeler ile destekler kapsamında belediyelere verilmesi uygun görülen bilgisayar ve donanımlarının alımını yapmak ve ilgili birim ve belediyelere dağıtımını gerçekleştirmek.
  • Belediyelerin e-belediye hizmetlerine rehberlik etmek, geliştirilmesine yardımcı olmak, sorun alanlarını tespit etmek çözüm üretmek, e-devlet sistemiyle uyumunu sağlamak, ihtiyaç duyulan yazılım programı geliştirmek ve belediyelerin hizmetine sunmak, gerektiğinde donanım desteği sağlamak ve e-belediye hizmetleriyle ilgili her türlü desteği sağlamak.  
  • Belediyelerin ihtiyaç duyduğu bilgi paylaşımına aracılık etmek ve bu konuda belediyeler ve kamu kurum ve kuruluşları ile ortak proje ve işbirliği geliştirmek
  • E-belediye, bilgi işlem ve yazılım hizmetlerinde etkili güvenlik sistemi kurmak. 
  • Görevleriyle ilgili diğer birimler ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak. 
  • Kendi görev alanı ile ilgili çalıştay, eğitim programı, yayınlar hazırlamak ve basımını ilgili birimle yürütmek.
  • Görev alanıyla ilgili alımlar, iş ve işlemleri gerçekleştirmek ve projeler yürütmek.
  • Genel sekreterlikçe verilecek diğer iş ve görevleri yapmak.