Başvuru Belgeleri

08/04/2022

Ödül kazanan belediyeler ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında protokol imzalanacaktır. Protokol hükümleri; ödül olarak verilecek paranın belediye hesaplarına kaydedileceğine, proje kapsamında kullanılacağına ve hakedişler karşılığında ödeneceğine dair hükümler içerecektir.

Proje detay başvuru formu, Başkanlık Onayı ve Taahhütname örneği, internet sitemizden edinilebilir. Ödül kazanan belediyelere protokol metni ayrıca gönderilecektir.

Zorunlu belgeler; belediye başkan onaylı resmi başvuru yazısı, proje başvuru formu (doldurulmuş halde), belediye başkanı tarafından imzalanmış taahhütname belgesidir.

Detaylı Başvuru Formu, Taahhütname ve Başkanlık Onay resmi yazısı ile birlikte tüm proje dokümanları 30 Haziran 2022 tarihine kadar Türkiye Belediyeler Birliği’ne iletilmelidir.

Bir belediyenin yalnızca bir proje önerisi ödül alabilir. Geç başvurular kabul edilmeyecektir.

Posta adresi - Elden teslim veya Özel kargo hizmeti için Adres 

Proje ve Finansman Birimi 

Türkiye Belediyeler Birliği

Tunus Cd. No:12 06680 Kavaklıdere - Ankara / Türkiye

Başlık: Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması

Başka yollarla (örn: faks veya elektronik posta ile) gönderilen veya başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir

 

Dosyalar
İnanç Turizmi Başkan Onay.docxİnanç Turizmi Detaylı Basvuru Formu.docxİnanç Turizmi Taahhütname.docx