Marmara Üniversitesi

13/10/2021

Marmara Üniversitesi Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları Bilim Dalı İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans” ve “Yerel Yönetimler ve Kent Politikaları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans”  Programları

 

Türkiye Belediyeler Birliği ile Marmara Üniversitesi arasında imzalanan Protokol kapsamında  Marmara Üniversitesi Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları Bilim Dalı İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans” ve “Yerel Yönetimler ve Kent Politikaları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans”  Programlarına belediye ve bağlı idarelerim yönetici, teknik ve idari personeli ile seçilmiş mensupları arasından öğrenci alımı yapılacaktır.

 

Türkiye Belediyeler Birliği Protokolü Kapsamındaki Programlara Başvuru Koşulları Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Protokol kapsamında programlara başvuracak olan kişilerin, Birlik, belediyeler ve belediyelere bağlı idareler ile bunların iştiraklerinin personeli ile seçilmiş mensuplarının (meclis üyeleri vb.) hâlihazırda görev yapıyor olmaları gerekmektedir.

Protokol kapsamındaki programlara başvuracak kişilerin, Üniversite’nin lisansüstü eğitim konusunda tabi olduğu mevzuatta belirlenen şartları taşımaları gerekir. Üniversite başvuru şartları için detaylı bilgiye https://sbe.marmara.edu.tr/lisansustu-islemler/basvuru-sartlari-ve-degerlendirme linkinden ulaşabilirsiniz.

Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans ve Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvurularda ALES ’e girmiş olma şartı aranmaz.

Tezsiz Yüksek Lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz.

Adaylar,  ilgili Anabilim Dalı tarafından ilan edilecek tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar.

İlgili tarihlerde başvuru ve kayıt yapılmaması durumunda sunulacak mazeretler kabul edilmez.

Onaylanmış tercihler silinemez ve değiştirilemez.

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler;

Mezuniyet Belgesi (zorunlu); Yüksek lisans programlarına kayıt olacak adayların Lisans, Doktora programlarına kayıt olacak adayların Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olmaları ve YÖKSİS de Mezun görünmeleri gerekir. (Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan adaylar asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.) (e-Devletten alınan mezuniyet belgeleri geçerlidir)

Transkript Belgesi (onaylı)  (zorunlu); Kesin kayıt sırasında, Doktora programlarına kayıt için yüksek lisans transkripti,  yüksek lisans programları için ise 8 dönemlik hesaplanmış ve onaylanmış transkriptlerinin ibraz edilmesi zorunludur. (4'lük veya 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir. E imzalı belgeler geçerlidir.

Fotoğraf (1 Adet Vesikalık) (zorunlu);

TC Kimlik fotokopisi;

Yerleştirme Sonuç Belgesi (Başvuru Sisteminden alınacak)

Türkiye Belediyeler Birliği ile yapılan protokol uyarınca burs programına başvuracak olan adayların yukarıdaki belgelere ek olarak Türkiye Belediyeler Birliği’ne iletilmek üzere aşağıdaki belgeleri de iletmeleri gerekmektedir;

İki adet Türkiye Belediyeler Birliğinde, belediyede ya da belediyenin bağlı idaresinde ya da iştirakinde çalıştığına dair belge,

Görev yapılan belediyeden alınacak, “yüksek lisans yapması uygundur/yüksek lisans yapmasında sakınca yoktur” belgesi

(Bu iki yazı, tek bir belgede/yazıda iki ayrı paragraf halinde olacak şekilde de alınabilir.)

Türkiye Belediyeler Birliğine karşı imzalanacak taahhütname (Bu taahhütname hükümleri gereğince; Programın bitirilememesi vb durumlarda TBB tarafından ödenen ücretin geri ödenmesi talep edilecektir.)

1 adet ek fotoğraf

Öğrenci Bilgi Formu

          DİĞER  ÖNEMLİ HUSUSLAR

 Kesin kayıtta yukarıda istenilen tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır.  

İlgili belgenin aslı gösterilerek  aday tarafından getirilen fotokopisine Enstitümüzce “aslı gibidir” yapılır.

Mezuniyet belgesinin aslını getiremeyecek olan adaylar, e-Devletten mezuniyet belgesi alabilirler.

Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sonrası belgelerinde uyuşmazlıktan doğacak durumdan sadece adaylar sorumludur.

Noter vekâleti ile kayıt yaptırılabilir.

Posta yoluyla kayıt yapılamaz.

Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Takvimi

 

Başlangıç

Bitiş                

Ön Kayıt                                             

02.08.2021

15.08.2021

Mesleki Bilgi ve Mülakat Sınavları

23.08.2021

26.08.2021

Sonuç İlanı

01.09.2021

01.09.2021

Kesin Kayıt

02.09.2021

08.09.2021

Yedeklerin İlanı   

09.09.2021

09.09.2021

Yedeklerden Ön Kayıt Dilekçesi Alınması Başlangıç    

10.09.2021

13.09.2021

Yedek-Kesin kayıt Hakkı Kazananların İlanı  

14.09.2021

14.09.2021

Ön Kayıt Dilekçesi Alınan Adayların Kesin Kayıtları          

15.09.2021

17.09.2021

 

Adaylar başvuru işlemlerini aşağıdaki linkten yapabilirler.

https://basvuru.marmara.edu.tr/

 

NOT: 

1- Türkiye Belediyeler Birliği protokolünden yararlanacak katılımcılar için öğrenim ücretinin %50’si Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, %50’si öğrenci tarafından karşılanacaktır. (Ders geçememe vb. durumlarda tekrar alınan dersler için TBB tarafından herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır)

2- Protokol kapsamında toplam program ücreti 2021-2022 güz dönemi için 11.900,00 TL ( On Bir Bin Dokuz Yüz Türk Lirası)’dir. Bu tutarın yarısı 5.950,00 TL öğrenci tarafından, diğer yarısı da TBB tarafından karşılanacaktır.

3- Detaylı bilgi için üniversite ile iletişime geçebilirsiniz. ÇAĞRI MERKEZİ 0216 777 0777