Avrupa Hareketlilik Haftası Uluslararası Ödülleri

28/12/2021

Avrupa Komisyonu'nun sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusundaki en önemli farkındalık oluşturma kampanyası olan Avrupa Hareketlilik Haftası Ödülleri (European Mobility Week Awards), yürüyüş, bisiklet, toplu taşıma ve çok-modlu bir yaşam tarzının teşvik edilmesi kampanya mesajının merkezinde yer almaktadır.

16-22 Eylül haftası boyunca her üç kategoride de faaliyet gösteren ve altın katılımcı “Golden Participants” olan belediyeler, AHH Ödüllerine başvuruda bulunabilmektedirler. Ekim ayının son haftasında sona eren başvuru süreci sonunda bağımsız jüri tarafından değerlendirilen adaylardan her kategoride ilk 3’e giren belediyeler, her yıl Mart ayında gerçekleşen (COVID-19 Şartlarına başlı olarak gerçekleşen) ödül törenine davet edilmekte ve bu törende AB Ulaştırma Bakanından ödülü teslim almaktadır. Ödül, bir prestij ödülü olup maddi karşılığı yoktur. 

2022 yılından itibaren AHH ödülleri aşağıda yer alan kategorilerde verilecektir:

AHH Ödülleri (Küçük ve Büyük Belediye ayrımı ortadan kaldırılmıştır.)
“MobilityAction” İçin AHH Ödülleri (Diğer kamu kurumları, STK’lar, Üniversiteler…)
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP) Ödülleri kaldırılmıştır.

AB Yol Güvenliği Ödülü, AB Yol Güvenliği Sözleşmesi olarak değiştirilmiştir.

Başvuru sahipleri, mobilityweek.eu/emw-awards adresindeki çevrimiçi başvuru formunu doldurmalıdır. 

Başvuru İngilizce olarak yapılmalıdır. Başvuru sahipleri, kampanyalarıyla ilgili tüm soruları açık ve alakalı bilgilerle yanıtlamalıdır. Başvuru sahipleri, faaliyetlerini ve önlemlerini göstermek için bir dizi belge ve resim yüklemeye teşvik edilir. (Konuyu/durumu anlatan öze ilişkin fotoğraflar yüklemeleri tavsiye edilir. Fotoğraflara/konuya ilişkin web linki de konulabilir.)

Uygunluk Kriterleri 

- 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirmiş olmakla birlikte mobilityweek.eu sitesi üzerinden etkinliklerin kaydının/girişinin yapılmış olması, 

- mobilityweek.eu web adresinden başvuru sırasında katılım şartının imzalanıp bir nüshasının ulusal koordinatörlerle paylaşılması, Komisyon sekreterliği uygunluk kontrolü yapacak olup, gerektiği durumlarda başvuru sahipleriyle iletişime geçecektir.

Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri

Avrupa Komisyonu Sekretaryası tarafından yapılacak uygunluk kontrolünün ardından, yalnızca ilgili uzmanlardan oluşan bir jüri tarafından incele yapılacaktır. Jüri, başvuruları aşağıdaki kriterlere göre incelemeye alacaktır. 

1-    Yıllık temayla ilgili faaliyetler yapmış olmak; 

2-    Hafta kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerdeki katılım ve faaliyetlerin kapsamı (Örneğin STK iş birliği, paydaş kurumlar, şehir esnafının katılımı vb.); 

3-    Medyada görünürlük (Sosyal medya, yerel ve/veya ulusal basın, tv, radyo); 

4-    Kanıt ve verilerle desteklenen kalıcı eylemlerin çevreye ve sosyal yaşama etkisi (Örneğin bisiklet yolunun yapılması sonucu, ana yolda bisiklet kullanan … sayıdaki bireyin …. sayıda araç yolculuğundan kaçındığı, ….. miktarda karbon emisyonu miktarının artık oluşmadığı vb.);

5-    Yerel paydaşlarla kurulan ortaklıkların paydaşlıkların kapsam ve niteliğidir. 

Puanlama Kriteri 

Her bir kriter için maksimum 5 puan alınabilir: 

- Avrupa Hareketlilik Haftasından sonra büyük bir değişiklik yoksa: 0-1-2 puan 

- Farkındalığı artırmak için faydalı çabalar gösterilmiş, ancak büyük bir ilerleme kaydedilmemişse: 3-4 puan 

- Şehirde hafta programı kapsamında bazı başarılara ulaşılmış ancak halen gelişime ihtiyaç varsa: 5-6 puan 

- Hafta kapsamında programın birçok olumlu etkisi olduysa: 7-8 puan 

- Kampanya etkili bir şekilde başarıyla sonuçlanmış ise: 9-10 puan

Her bir jüri üyesinin değerlendirmesine göre her bir kriter için ortalama puan hesaplanacaktır. Tüm kriterlerin toplamına göre jüri ilk üç finalist üzerinde anlaşacak ve kazanan finalistlerin arasından seçilecektir.

 

Not: Ödül başvuru dili İngilizcedir.