Avrupa Bölgeleri Meclisi (AER)

12/08/2021

Avrupa Bölgeleri Meclisi (AER) bölgeler arası iş birliği kurabilmek amacıyla 1985 tarihinde kurulan 35 ülke, 230 bölge, 15 bölgeler arası örgütün üye olduğu bağımsız bölgeler ağıdır.

AER, bölgeler arası iş birliği için bir forum olmanın yanında, Avrupa zemininde bölgesel çıkarları savunmak için lobi faaliyeti yapan bir örgütlenme konumundadır. 1986 yılında, Avrupa Konseyi AER’yi, bölgeleri temsil eden temel Avrupa organı olarak tanımıştır.

AER, Avrupa Konseyi (Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi) ve Avrupa Birliği (Bölgeler Komitesi) için danışmanlık organlarının oluşturulması sürecinde anahtar bir işlev görmüştür. AER’nin politikaları, bölgesel başkanların ve diğer yüksek-seviyeli politikacıların oluşturduğu Yönetim Kurulu ve Büro tarafından idare edilmektedir.  Bu politikalar, bölgesel politikacıların yer aldığı üç ayrı çalışma komitesi tarafından yönetilir ve AER’nin Strazburg’daki Genel Sekreterliğe bağlı personelleri tarafından koordine edilir. 

AER’nin vizyonu nedir?

 • Avrupa’da karar verme sürecinde yakın ve güçlendirilmiş iş birliği prensibini vazgeçilmez kılmak
 • Avrupalı ve ulusal karar vericilerin bölgesel çıkarlarını ilerletmek
 • Bölgesel boyutu Avrupa’da daha görünür hale getirmek ve bunu somutlaştırıp yansıtmak
 • Çok katmanlı bir Avrupa için politik, ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlama yolunda bölgeleri temel almak

AER ne yapar?

 • Üyeler arası iletişimi kolaylaştırır.
 • Faydalı uygulamaların karşılıklı paylaşımını ve yetiştirme programlarını organize eder.
 • Bölgeler için fırsatlar oluşmasına yardımcı olur.
 • Üye ülkelerinin görünürlüğünü ve imajını geliştirir.
 • Çeşitli yollarla bilgi dağıtımını sağlar.
 • Yaz okulları, yetiştirme kursları, çalışma ziyaretleri, alan ziyaretleri vb. aktiviteler yapar.

Başkanı:

Magnus Berntsson

Organları

 1. Yönetim Kurulu
 2. Politik Büro

Türkiye’den üyeler

 • Osman ZOLAN (Denizli)
 • Ali DEĞİRMENCİ (Denizli)

Avrupa Bölgeler Meclisi'ne Üye Şehirler

Antalya, Denizli, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Muş, Sakarya, Zonguldak, Adana 

Avrupa Bölgeleri Meclisi resmi web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.