Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR)

13/07/2021

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) Avrupa bölge teşkilatını oluşturan, yerel ve bölgesel bağlamda en geniş temsile sahip Avrupa topluluğudur.

CEMR’a belediyeler üye olamazlar. Ulusal düzeydeki yerel yönetim birlikleri genellikle meclislerinde bulunan yerel siyasetçilerden oluşan heyet ile CEMR’da ülkelerinin yerel yönetimlerini temsil etmektedirler. Türkiye Belediyeler Birliği, CEMR’ın ülkemizdeki odak noktası ve üyesidir. Birliğimiz 8 asil ve 8 yedek üye ile birlikte CEMR Siyasi Komitesinde temsil hakkına sahiptir.

Köklü bir tarihe sahip olan CEMR, 1951 yılında bir grup Avrupalı belediye başkanı tarafından kurulmuştur. CEMR günümüzde, 27’i AB üyesi ülke olmak üzere 41 ülkeden 60 ulusal birlik aracılığıyla, 150.000 belediye ve bölgesel yönetimi temsil etmektedir.

CEMR Avrupa’da yerel yönetim özerkliği, yerinden yönetim ve vatandaş katılımının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını tematik alanlar etrafında şekillendirmektedir:

  • Demokrasi,
  • vatandaşlık ve genişleme,
  • kaynak etkinliği ve çevre,
  • ortaklık, iş birliği ve dünya meseleleri,
  • ekonomik, sosyal ve sınırsal uyumluluk,
  • hizmet sağlayıcı ve işveren olarak yerel ve bölgesel yönetimler.

CEMR, sürdürülebilir yerel kalkınma, çevre, ulaşım, uluslararası iş birlikleri ve ortaklıklar, yerelde kadın erkek eşitliği, yönetişim, sosyal dayanışma gibi alanlarda oluşturulan komiteler ve çalışma grupları aracılığı ile yerel ve bölgesel yönetimlerin hak ve çıkarlarını gözeterek AB yasama sürecinde etkin bir lobi faaliyeti yürütmektedir ve üyelerinin siyasi konumunun etkisini artırmaktadır.

CEMR resmi web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.