6. Yerel Yönetim Sempozyumu

14/07/2021

Geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu’nun altıncısı Türkiye Belediyeler Birliği, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlenecektir. Sempozyum 25-26-27 Ekim tarihlerinde Ankara’da yüzyüze yapılacaktır. 

Altıncı Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu’nun ana başlığı “Dirençli Kentler” olarak belirlenmiştir. “Kentsel Direnç” en yalın anlamda, kentlere yönelik her türlü fiziksel, çevresel, toplumsal, kültürel ve ekonomik tehlike, tehdit ve olumsuz durumlar karşısında kentlerin, kenti oluşturan dinamiklerin ve aktörlerin eşgüdümüyle ve kapsamlı bir biçimde mücadele etmesi anlamına gelmektedir. İnsan yerleşimlerinin tarih boyunca risk altında olduğu bir gerçek olmakla birlikte, günümüzde kentleşmenin doğa üzerinde yarattığı baskı nedeniyle risklerin daha önce olmadığı kadar arttığı gözlemlenmektedir.  Gerek doğal yollarla gerekse insan faaliyetlerinden kaynaklı tehlikeler ve tehditler nedeniyle kentlerin risk altında olduğu bir döneme girilmiştir. Deprem, yangın, erozyon, sel, taşkın, kıtlık ve kuraklık gibi doğal nedenler ile nükleer, biyolojik, kimyasal kazalar, taşımacılık kazaları ve endüstriyel kazalar gibi insan kaynaklı nedenler risklerin farklı ve öne çıkan örneklerini oluşturmaktadır. Öte yandan, giderek artan ve neredeyse kitlesel nitelik taşıyan yoksulluk, suç ve suçluluk, salgın hastalıklar bu örneklere eklenebilir. Bu risklerle mücadelede