Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği

13/07/2021

Birliğimiz, yurt içi ve yurt dışında belediyelerimizi temsil etmek, yerel yönetimler konusundaki uluslararası gündemi takip etmek, yönlendirmek, dünyadaki iyi uygulamalara yönelik bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak, doğal veya toplumsal olaylardan etkilenen belediyelere destek olmak ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Birliğimiz üyesi olduğu Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve bu kuruluşun Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı'nda (MEWA) belediyelerimizin aktif katılımını sağlamakta, ulusal birliklerin üyesi olduğu Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'nde (CEMR) belediyelerimizi temsil etmektedir. Ayrıca, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin (YBYK) sekretarya görevini yürüten Birliğimiz, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (CoR) Türkiye Çalışma Grubu'nun iletişimini sağlamaktadır. Birliğimiz, Dünya Su Konseyi'ne de üyedir.

Belediyelerimizin her alanda temsiline önem veren Birliğimiz, uluslararası iletişim ağını genişletmeye devam etmektedir. Bununla birlikte diğer ülkelerdeki eş kuruluşlar ve yerel yönetimler ile ortak projeler yaparak, belediyelerimizin çalışmalarını destekleyici projeler ve programlar geliştirmektedir.

Birliğimiz, ortak tarihi ve kültürel geçmişimiz olan ülkelerin yerel yönetimleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla program ve projeler yürütmekte, ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi için kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesine destek olmaktadır.

Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde belediyelerimizin yanında olan Birliğimiz, belediyelerin AB fonlarından etkin biçimde yararlanması amacıyla çalışmalar yürütmekte ve yerel yönetimlerle ilgili AB müktesebatının uygulanmasına rehberlik etmektedir.

Birliğimizin üyesi olduğu ve/veya temsil edildiği başlıca uluslararası kuruluşlar: