On İkinci Kalkınma Planının (2024-2028) Onaylandığına İlişkin Karar

02/11/2023

On İkinci Kalkınma Planının (2024-2028) Onaylandığına İlişkin Karar, 01 Kasım 2023 Tarihli ve 32356 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete