Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

11/06/2024

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik11 Haziran 2024 Tarihli ve 32573 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete