Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7268)

12/05/2023

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7268) 12 Mayıs 2023 Tarihli ve 32188 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete