7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

03/03/2023

7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun03 Mart 2023 Tarihli ve 32121 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete