6772 Sayılı Kanun Kapsamındaki İşçilere, 2024 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar

10/06/2024

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2024 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8638) 08 Haziran 2024 Tarihli ve 32570 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete