6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24/08/2023

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik24 Ağustos 2023 Tarihli ve 32289 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete
Dosyalar
6306 s. Kanunun Uygulama Yönetmeliği Değişiklik Tablosu.pdf