4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar (Karar Sayısı: 8089)

16/01/2024

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar (Karar Sayısı: 8089) 16 Ocak 2024 Tarihli ve 32431 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete