Vergi ve Prim Borçlarının Taşınmazla Ödenmesi

04/01/2024

Belediyelerin vergi ve sigorta primi borçları genel bütçe paylarından kesilmek suretiyle ödenmektedir.

Bu şekildeki ödemeye alternatif olarak bu borçların 31.12.2023 tarihine kadar taşınmaz devirleri suretiyle ödenmesine imkân veren düzenlemeler de yapılmış, belediyelerimiz de bu imkânı kullanmışlardır. Belediyelerden iletilen taleplerde süre uzatımının yararlı olacağı anlaşılmış, konu Birliğimizce ilgili makamlara iletilmiştir.

28 Aralık 2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun’la belediyelerimizin talepleri karşılanmış ve konuya ilişkin süreler 31.12.2028 tarihine uzatılmıştır.

 

Dosyalar
Süre Uzatımı Üst Yazı.pdf