SKUP Türkiye 1.Çevrim İçi Eğitim Semineri

28/04/2023

Sürdürülebilir kentsel hareketlilik (ulaşım) ve planlamasının temel unsurlarının tartışıldığı Sürdürülebilir Kentsel Mobilite (Ulaşım) Planlaması SKUP Türkiye 1. Çevrim İçi Eğitim Semineri 27 Nisan’da gerçekleştirildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ramazan Özcan Yıldırım, yapılan eğitim ihtiyaç analiz anketleri dikkate alınarak; dirençli kentler, SKUP geliştirme ve deprem sonrası afet planları, SKUP için akıllı ulaşım sistemleri ve büyük veri, erişilebilirlik ve kent hareketlilik gibi konularda yoğun bir eğitim programı hazırlandığını kaydetti. Belediyelerin ana hizmet alanlarından olan ulaşımın şehirler için çok önemli olduğunun altını çizen Yıldırım, gelecekte nüfus artışı, küresel iklim değişikliği ve kaynakların azalmasına göç hareketleri de eklenince şehirlerin ulaşım ve konutla ilgili şehirlerin farklı bir yapıya bürünmesi gerekeceğini ifade etti. Yıldırım konuşmasında karayolu taşımacılığının emisyon seviyesine etkisi, toplu taşıma ve bisiklet yollarının önemine dikkati çekti.   

Moderatörlüğünü SKUP Türkiye Takım Lideri Dr. Nazan Koçak Rye’ nin üstlendiği  seminerin ilk oturumunda;  “Sürdürülebilir kentsel hareketlilik nedir?” ve “AB ve Türkiye Politika ve uygulamaları” SKUP Türkiye Eğitim Programı Lansmanı”, “AB Sürdürülebilir kentsel hareketlilik politika çerçevesi” ve “AB’nin Türkiye'deki sürdürülebilir hareketlilik ve planlamasına yönelik destek, teşvik ve çalışmalar” gibi konularda sunumlar yapıldı.

Etkinliğin öğleden sonraki oturumunda ise Türkiye’deki ve Avrupa’daki belediyelerin SKUP konusunda tecrübeleri paylaşılırken karşılaşılan zorluklar, çözümler, hedefler ve olanaklar masaya yatırıldı.