Etik Eğiticinin Eğitimi Programı Başladı

04/09/2023

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında 2022 yılında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde düzenlenen “Etik Eğitici Eğitimleri” TBB hizmet binasında başladı.

 “Kaliteli zaman, nitelikli içerik” temasıyla düzenlenen eğitim programının açılış konuşmaları TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. İnayet Aydın, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Metin Beyaz ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. Fatih Uşan tarafından yapıldı.

Eğitim ve öğretimin beşikten mezara kadar ana ilke olduğunun altını çizen TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, “2022 yılında yaptığımız protokol çerçevesinde etik konusunda yeni bir bakış açısı kazandırmaya gayret ediyoruz. TBB olarak 1392 belediyemizin eğitimi için aynı zamanda çeşitli vizyoner çalışmalara imza atıyoruz. Beşikten mezara kadar öğrenme bizim ana ilkemiz.” sözlerini kullandı.

Toplumsal yaşamda etiğin önemine dikkat çeken Kamu Görevlileri Etik Kurulu Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. İnayet Aydın; “Çağdaş yaşamın getirdiği alma-edinme hırsı içerisinde etik değerlerin önemini sürekli hatırlayıp bu çerçevede insan olmanın getirdiği değerlere uygun yaşayabilmek sorumluluğunu öğrenmek, geliştirmek ve farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Etik eğiticileri olarak bilgi vermekten çok insanların bu konuda farkındalığını artırmalıyız.” diye konuştu.

Eğitimlerin katılımcılara faydalı sonuçlar getirmesi temennisinde bulunan Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Metin Beyaz, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü faaliyet ve görevleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Temel hedefin etik davranış ilkelerine göre hareket etmek olduğunu söyleyen Beyaz, etik çalışmalarla ilgili yapılan kurumsal çalışmaları paylaştı.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. Fatih Uşan ise toplumda yalnızca kanunların değil etik kuralların da önemli olduğunu belirterek etik kuralların yaygınlaşması konusuna önem verdiklerini kaydetti. Etik Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını anlatan Uşan, etik eğitimlerinin önemine değinerek iş birliği için TBB’ye teşekkürlerini sundu.

Eğitimler 4-8 Eylül arasında yapılacak

40 kişilik katılımın sağlandığı eğitimlerde; “İsim Zinciri Etkinliği” “Yetişkin Kimdir? Yetişkin Eğitiminin Özellikleri”, “Katılımcı Tipleri Senaryo Çalışması”, “Yetişkin Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”, “Etik Nedir? Değer, İlke, Kural, Standart Etikte Niyet-Eylem-Sonuç” gibi konular ele alınacak ve çeşitli eğitim etkinliklerine yer verilecek.