JICA Belediye Katı Atık Yönetimi Uygulaması Eğitimi

28/03/2024

Japonya Kalkınma Ajansı (JICA) tarafından organize edilen “Belediye Katı Atık Yönetimi Uygulaması Eğitimi”, katı atık yönetimi alanında yerel yönetimlerin kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 08 Mayıs – 18 Haziran 2024 tarihleri arasında Japonya’da İngilizce olarak gerçekleştirilecek eğitim programı, katı atık miktarını azaltma, toplama, taşıma ve nihai bertaraf gibi konularda güncel bilgi ve becerilere sahip olmak isteyen yerel yönetim çalışanlarına yöneliktir.

Eğitim programı kapsamında:

Katı atık yönetimi prensipleri ve uygulamaları,

Sorunların tespiti ve çözümler üretilmesi,

Afet önleme ve depreme dayanaklı altyapı oluşturma,

Güncel uygulamalar ve teknolojiler,

Saha ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

Başvuru için: esrayildiz.TK@jica.go.jp

Son başvuru tarihi: 1 Nisan 2024 Pazartesi

Dosyalar
Başvuru Formu.docxEk1.docxEk2.docxDetaylı Bilgi.pdf