Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri

21/03/2024

Girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ifade eden Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri, işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik eden yapıları belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek, girişimciliğin katma değeri üzerine farkındalığı arttırmak ve potansiyel girişimcileri cesaretlendirmek amacını taşımaktadır. Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 yılından bu yana düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına 2011 yılından itibaren Türkiye de katılmaktadır. Ödül Programının ülkemizde duyurulması ve belirlenen iki adayın Komisyona bildirilmesi konusunda KOSGEB görevlendirilmiştir.

Yarışmaya Avrupa Birliği 27 üye devleti ile AB Tek Pazar (Single Market) programının KOBİ ayağında olan ülkeler katılabilmektedir. Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin geliştirilmesine yönelik model ve programlar geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği mödül yarışması altı kategoride gerçekleştirilmektedir.

Bunlar:

1-      Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi

2-      Girişimcilik Yeteneklerine Yatırım Yapmak

3-      Dijital Dönüşümün Desteklenmesi

4-      İş Ortamını İyileştirme ve İşletmelerin Uluslararasılaşmasını Destekleme

5-      Sürdürülebilir Geçişin Desteklenmesi

6-      Sorumlu ve Kapsayıcı Girişimcilik

Yarışmaya:

  • Yerel, Bölgesel ve Ulusal Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • Kamu-Özel Ortaklıkları
  • Üniversiteler
  • KOBİ’ler (Sadece 6. Kategori olan Sorumlu ve Kapsayıcı Girişimcilik)

başvurabilecektir.

 

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgi:

https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/european-enterprise-promotion-awards_en adresinde yer almaktadır.

2024 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracak adayların www.kosgeb.gov.tr adresinde veya duyuru ekinde yer alan başvuru formunu doldurarak 01 Temmuz 2024 tarihine kadar Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) göndermeleri gerekmektedir.

Dosyalar
Başvuru Formu.docxJuri Puanlama Tablosu.docx