775 sayılı Gecekondu Kanunu

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

4

17/11/2016

2014/13796

2016/1206

6 Aralık 2016 Tarihli ve 29910 Sayılı