666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

Ek 9’uncu madde/9’uncu fıkra/ “…çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele…”

05/05/2016

2016/35

2016/31

24 Mayıs 2016 Tarihli ve 29721 Sayılı