666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

1, 2, 5, 8

27/12/2012

2011/139

2012/205

10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı