659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

6, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19

06/06/2013

2011/145

2013/70

23/11/2013 tarihli ve 28830 sayılı