6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

 

5/7 birinci cümlesi, 13. maddenin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...vali...”ibaresi, 13. maddesinin (2) numaralı fıkrası.

 

13/05/2015 RED

 

2015/34

 

2015/48

 

23/05/20105 tarihli ve 29364 sayılı