657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

146/3

22/12/2011

2010/97

2011/173

14/02/2012 tarihli ve 28204 sayılı

36/ Ortak Hükümler/C-3

27/03/2014

 2013/101

2014/63

22/07/2014 tarihli ve 29068 sayılı

Geçici 41’inci maddenin dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesi

05/05/2016

2015/98

2016/35

31/06/2016 tarihli ve 29728 sayılı

31 Mayıs 2016 Tarihli ve 29728 Sayılı