6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

97, 126

02/10/2014

2014/149

2014/14 Y.D.

09/10/2014 tarihli ve 29140 sayılı

97, 109, 126, 127

02/10/2014

2014/149

2014/14 Y.D.

01/01/2015 tarihli ve 29223 sayılı

 

10, 13, 20, 38, 54, 61, 64, 73, 80, 88, 94, 100, 112, 117, 119, 121, 128, 129, 142

RET

 14/05/2015 2014/177 2015/49

 

11/06/2015 tarihli ve 29383 sayılı

 

15 (6331 S.K. 2/2-e)

21 (6356 S.K. Ek 1) 

87 (5846 S.K. 47/1- birinci cümle)

99 (2942 S.K. 4/2- üçüncü cümle)

101 (2942 S.K.  Geçici 9-birinci cümle)

İPTAL