655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

17, 29, 37, 42, Geçici 2

22/11/2012

2011/149

2012/187

04/12/2013 tarihli ve 28841 sayılı