Türkiye Belediyeler Birliği - 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

17, 29, 37, 42, Geçici 2

22/11/2012

2011/149

2012/187

04/12/2013 tarihli ve 28841 sayılı