650 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 36, 38, 39, 40, 41

18/07/2012

2011/113

2012/108

01/01/2013 tarihli ve 28515 sayılı