644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, Geçici 3

29/11/2012

2011/100

2012/191

22/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı