6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Dava Edilen Kanun

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Geçici 1/27

12/09/2013

2013/19

2013/100

18/09/2014 tarihli ve 29123 sayılı

 

Geçici 1’inci madde/ (1) ve (5) numaralı fıkra

07/04/2016 2015/94 2016/27 3 Mayıs 2016 Tarihli ve 29701 Sayılı