6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

6/9 (2. cümle)

9/1 (1. cümle)

9/2

 

27/02/2014

 

2012/87

 

2014/5 (Y.D.)

 

01/03/2014 tarihli ve 28928 sayılı

3/1 (7 ve 8. cümle)

3/4 (1. cümle)

3/7

4/1

5/5

6/9 (2. cümle)

6/10

8/1

9/1 (1. cümle)

9/2

 

 

 

 

27/02/2014

 

 

 

 

2012/87

 

 

 

 

2014/41

 

 

 

 

26/07/2014 tarihli ve 29072 sayılı