Türkiye Belediyeler Birliği - 6245 sayılı Harcırah Kanunu

6245 sayılı Harcırah Kanunu

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

33’ünci maddenin (d) fıkrası

(... ve her defasında on gün ile sınırlı olmak ...) ibaresi

 

25.11.2015

 

2015/13

 

2015/108

 

15 Aralık 2015 tarihli ve 29563 sayılı Resmi Gazete