6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

1, 4, 6, 10, 18, 20, Geçici Madde 1

22/02/2012

2011/53

2012/27

06/07/2012 tarihli ve 28345 sayılı