6085 sayılı Sayıştay Kanunu

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

2, 7, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 35,  36, 37, 38, 39, 40, 42, 43,  45, 48, 51, 64, 79, Geçici 3

28.2.2013

2011/21

2013/36

06.03.2014 tarihli 28933 sayılı