6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

5, 27, 35, 42, 47, 48, 49, 50

09/02/2012

2010/93

2012/9

Y.D.

18/02/2012 tarihli ve 28208 sayılı