5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

10, 31

20/03/2013

2012/76

2013/44

07/11/2013 tarihli ve 28814 sayılı