Türkiye Belediyeler Birliği - 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

10, 31

20/03/2013

2012/76

2013/44

07/11/2013 tarihli ve 28814 sayılı