5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

1, 2, Geçici 1

31/10/2008

2008/34

2008/153

06/12/2008 tarihli ve 27076 sayılı

1, 2, Geçici 1

31/10/2008

2008/34

2008/25

Y.D.

18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı