Türkiye Belediyeler Birliği - 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

1, 2, Geçici 1

31/10/2008

2008/34

2008/153

06/12/2008 tarihli ve 27076 sayılı

1, 2, Geçici 1

31/10/2008

2008/34

2008/25

Y.D.

18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı