5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

1, 2, 3, 4/1,

4/2-b-c-h, 5-b-c-f, 5-d(…kamu kesimi…),

5-e(…kamu kesimi…),

7, 8, 9-a(…özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları…),

10/2(…özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları…),

10/8, 10/9, 10/10,

15/2, 15/3, 17/son,

18/3(Bu fıkra kapsamındaki kişilerden, önceki kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolarına müşterek kararname ile atananların, bu fıkraya göre yapılacak atama işlemleri ilgili bakan onayı ile yapılır),

18/6, 25/2(birinci tümce), 25/3(birinci tümce), 26, 30/son, Geçici 2.

30.11.2007

2006/61

2007/91

23.02.2008 tarihli ve 26796 sayılı