Türkiye Belediyeler Birliği - 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

1, 2, 3, 4/1,

4/2-b-c-h, 5-b-c-f, 5-d(…kamu kesimi…),

5-e(…kamu kesimi…),

7, 8, 9-a(…özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları…),

10/2(…özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları…),

10/8, 10/9, 10/10,

15/2, 15/3, 17/son,

18/3(Bu fıkra kapsamındaki kişilerden, önceki kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolarına müşterek kararname ile atananların, bu fıkraya göre yapılacak atama işlemleri ilgili bakan onayı ile yapılır),

18/6, 25/2(birinci tümce), 25/3(birinci tümce), 26, 30/son, Geçici 2.

30.11.2007

2006/61

2007/91

23.02.2008 tarihli ve 26796 sayılı