Türkiye Belediyeler Birliği - 5393 sayılı Belediye Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

15, Geçici 8

17/06/2015

2014/194

2015/55

26/06/2015 tarihli ve 29398 sayılı

73

18/10/2012

2010/82

2012/159

23/07/2013 tarihli ve 28716 sayılı

73

18/10/2012

2010/82

2012/34

Y.D.

23/10/2012 tarihli ve 28450 sayılı

15/6

08/12/2011

2010/77

2011/163

25/01/2012 tarihli ve 28184 sayılı

15

16/12/2010

2007/37

2010/114

06/07/2011 tarihli ve 27986 sayılı

23/5

04/02/2010

2008/27

2010/29

22/06/2010 tarihli ve 27619 sayılı

12

19/04/2007

2007/39

2007/53

29/12/2007 tarihli ve 26741 sayılı

8, 11, 14, 18, 19, 34, 49, 50, 55, 65, 70, 85, Geçici 5

 

24/01/2007

 

2005/95

 

2007/5

 

29/12/2007 tarihli ve 26741 sayılı

8, 11, 14, 18, 19, 34, 49, 50, 55, 65, 70, 85, Geçici 5

 

24/01/2007

 

2005/95

 

2007/2 Y.D.

 

27/01/2007 tarihli ve 26416 sayılı

8, 11, 14, 18, 19, 34, 49, 50, 55, 65, 70, 85, Geçici 5

 

22/09/2005

 

2005/95

 

2005/14 Y.D.

 

29/09/2005 tarihli ve 25951 sayılı