5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

3, 6, 7,  10, 11, 13, 15, 18, 25, 34, 35, 36, 38, 45, 47, 48, 51, 52, 54

18/01/2007

2005/32

2007/3

29/12/2007 tarihli ve 26741 sayılı