5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

26

14/02/2013

2011/63

2013/28

31/12/2013 tarihli ve 28868 sayılı

14/5

04/02/2010

2008/28

2010/30

22/06/2010 tarihli ve 27619 sayılı

6/3, Geçici Madde

25/01/2007

2005/94

2007/7

20/03/2008 tarihli ve 26822 sayılı

6, 7, 8, 9, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Geçici 2,   Geçici 3

25/01/2007

2004/79

2007/6

17/01/2008 tarihli ve 26759 sayılı

6, 7, 8, 9, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Geçici 2,

Geçici 3

25/01/2007

2004/79

2007/3

Y.D.

31/01/2007 tarihli ve 26420 sayılı