4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

21

14/01/2010

2007/68

2010/2

28/04/2010 tarihli ve 27565 sayılı