Türkiye Belediyeler Birliği - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

55

09/02/2017

2016/143

2017/23

12/04/2017 tarihli ve 30036 sayılı

62

10/07/2013

2012/104

2013/87

10/12/2013 tarihli ve 28847 sayılı

56

10/07/2013

2012/66

2013/85

10/12/2013 tarihli ve 28847 sayılı

42

22/11/2012

2012/132

2012/179

26/07/2013 tarihli ve 28719 sayılı

65

27/09/2012

2012/20

2012/132

26/07/2013 tarihli ve 28719 sayılı

58, 59

14/01/2010

2007/68

2010/2

28/04/2010 tarihli ve 27565 sayılı

34

19/06/2008

2005/138

2008/124

06/11/2008 tarihli ve 27046 sayılı