4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

1

03/11/2011

2010/75

2011/150

14/02/2012 tarihli ve 28204 sayılı