4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Dava Edilen Kanun

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Geçici 8

06/06/2013

2013/22

2013/73

22/11/2013 tarihli ve 28829 sayılı

5

03/07/2014

2014/9

2014/121

12/12/2014 tarihli ve 29203 sayılı